Lumos Metodu Nedir?

Kelime anlamı olarak latinceden gelen Lumos “ışık” anlamına geliyor. Aynı zamanda Harry Potter’ın sihirli dünyasında bir ışık büyüsü. Harry Potter bir büyücü, Harry filmde asasını sallar ve “Lumos Maxima” diyerek asanın ucundan parlak bir ışık yayılmasını sağlar. İşte Lumos Eğitim ve Danışmanlık’ın isminin doğuşu böylelikle Harry Potter ve bizim sihirli dünyalara, hayatın ve insanların sihrine inanan yanımız oldu.  

Lumos çatısı altında sizlere eşsiz bir çalışma metodu ile yaklaşıyoruz:“Lumos Metodu”

Bu metod ile sizin firmanıza özel, sizin kendinize has engellerinizi aşacak sihirli metodla çözüm üreterek başarıya giden yolları birlikte aydınlatacağız.

Mühendislik bakış açısının getirdiği analitik ve metodik düşünce sistemimizi insana değer veren sosyolojik metodlarla birleştirerek ihtiyacınıza en uygun akış ve çalışma şekli ile işimizi layığıyla yapıyoruz.
 

Lumos Metodu’nun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir? 

Bazı kurumlar “doğru işi” yaptıkları için, bazıları da “işlerini doğru yaptıkları için” başarılı olurlar. 
Lumos Metodu ile; 


 Doğru işi doğru kaynaklarla yönetmenizi ve 
 Hedeflediğiniz başarıya daha hızlı ulaşarak değişimi kalıcı kılmanızı sağlıyoruz.

Nasıl mı? 
Lumos Metodu gücünü “Kalite Çemberi” ve “Lean Management” kuramlarından alan; “Önce insan” odağını koruyarak mühendislik yaklaşımlarının koçluk çalışmaları ile harmanlandığı bir metodolojidir. 

 Lumos Metodu Keşif ve Yöntem Belirleme aşamalarında “Kalite Çemberi” yaklaşımını etkin bir şekilde kullanıyoruz. Özellikle kalite, verimlilik, etkinlik, etkililik alanlarında oluşturulacak çalışma gruplarında problemlerin çalışılan grupça yüksek sahiplikle belirlenmesine alan açıyoruz.

Bu sayede çalışanların becerilerinden yararlanarak aynı zamanda değişimi benimsemelerini, tatmin olmalarını sağlayıp yönetime katılmalarını sağlıyoruz. Bu gruplar koçluk/danışmanlık çalışmaları tamamlandıktan sonra kurum içerisinde değişim elçileri olarak kalite çemberlerini devam ettirerek sürdürülebilir başarı ve değişimin mimarları olarak kuruma hizmet etmeye devam ediyorlar ve değişim kültürünün sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlıyorlar.

 Lumos Metodu ile uygulama fazları boyunca “Lean Management” “Lean Yönetim” metodolojisini kullanarak süreç hızı ve sürecin verimli akışına odaklanıyoruz. Müşterimizden, çalıştığımız takımlardan aldığımız geribildirimleri sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriyor ve amaca hizmet etmeyen faaliyetleri azaltmaya odaklanıyoruz.

Lean metodolojisinde Lumos Koç ve Danışmanları olarak yetenekli birer değişim elçisi olarak tüm sisteme Lean Yönetim rol modeli oluyoruz. 
 

Lumos Metodu Mimarisi

Lumos Metodu Nasıl Çalışıyor?

Çalışmalarımızda:
 Keşif seansları ve sponsorlar ile (kimi zaman CEO kimi zaman HR ya da üst yönetim) görüşmeler yaparak;
 Birlikte çalışacağımız kurumun kültürünü ve çalışma şeklini gözlemleyerek; 
 İhtiyaç alanlarını gözlem ve gerektiğinde envanterler yardımı ile ortaya çıkartarak 

değişimi tetikleyecek ve kalıcı kılacak en uygun akışı terzi işi hazırlayarak sunmayı tercih ediyoruz. Sizden gelen içgörü ve geri bildirimleri dikkate alıyoruz. İhtiyacınıza en uygun çözümleri size özel akışlar ve formatta sunuyoruz.
Çalışmalarımızda yer verdiğimiz uygulamalar ihtiyaca göre aşağıdaki yöntemlerden birini veya birkaçını içerebiliyor:

 Takım ve sistem koçluğu
 Birebir koçluk
 Grup koçluğu
 Sınıf içi eğitimler
 Yaratıcı düşünce ve farklı düşünmeyi tetikleyen çemberler
 Mikro eğitimler (30 dakikayı geçmeyen uygulamalı eğitimler)