Loading

YILDIZ TAKIM PROGRAMLARI


 

Bir grup insanın bir arada olması onları TAKIM yapmaz. 
TAKIM; 

 Aynı lisanı konuşan, 
 İnandıkları bir vizyon etrafında toplanmış, 
 Belirgin hedefleri olan, 
 Bu hedefler etrafında rolleri net olan ve 
 Sonuca yönelik sorumluluk duygusu taşıyan insan topluluğudur.
Sürdürülebilir başarı getiren, birlikte çalışmaktan keyif alan, etkili sonuçlar üreten, verimliliği yüksek takımlara YILDIZ TAKIM diyoruz. Bu programda takım koçluğunu etkili bir araç olarak kullanarak arzu ettiğiniz YILDIZ TAKIM’a doğru hep birlikte yol alıyoruz. 

Yıldız (AllStar) Satış Ekibi Ruhu Yaratmak & Satış Koçluğu
Hedef kazanımlar:


 Şirketin kültürünü potansiyel müşteriler ile buluşturmak, 
 Şirket vaadini görünür kılmak,
 Pozitif algı yönetiminde başarılı satış kadroları kurmak,
 Etkili ve pozitif iletişim kurabilmek,
 Müzakere ve ikna becerilerini geliştirmek,
 Satış motivasyonunu ve başarısını sürüdürülebilir kılmak,
 Her biri kendi başarısı kadar şirketin ortak başarısı için parlayan yıldızlar takımı kurmak.

Yüksek Sadakat ve Motivasyonlu Ekiplerde Liderlik
Hedef kazanımlar:

 Yöneticilere  yeni perspektifler kazandırarak yönetim ve liderlik tarzlarına esneklik, kapsayıcılık ve sağlamlık getiriyoruz,
 Takım olarak birlikte hareket edebilme kabiliyetlerini arttırıyoruz.
 

SİZE ULAŞALIM

paylaş
Bir arama yapın...