Loading

YÖNETİM VE LİDERLİK

Değişim Liderliği Programı
Hedef kazanımlar:

 Değişim liderliği vizyonunun oluşturulması,
 Yeni bakış açıları kazandırılması,
 Yaratıcı düşünme, kalıpların dışına çıkabilme becerileri kazandırılması,
 Yenilikçi liderlik ekseni oluşturulması,
 Zorluklarla ve değişim direnci ile başetme becerisi kazandırılması,
 Değişimin yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarıya sahiplendirilmesi.

Koçvari Liderlik Programı
Hedef kazanımlar:

 Yöneticilikten liderliğe geçiş,
 Koçluk becerilerinin kazandırılması,
 Güvene dayalı ve insan odaklı liderlik ekseni oluşturulması.

SİZE ULAŞALIM

paylaş
Bir arama yapın...